CHOICE (再思) 2016年5月開始有新服務!29 April, 2016
各位Member 們留意喇!
記得預約黎做測試,三十分鍾就知結果。

五月開始仲有新服務,除咗愛滋病病毒同梅毒抗體測試之外,仲有丙型肝炎、淋病同衣原體可以驗!